Bricanyl

Over Bricanyl

  • Bricanyl bevat de werkzame stof terbutaline. Het wordt voorgeschreven bij benauwdheid die wordt veroorzaakt door astma, COPD of andere ziekten waarbij de luchtwegen vernauwd zijn.
  • Op deze site vindt u praktische informatie en tips omtrent uw aandoening en Bricanyl.
  • Het doel van deze site is het bevorderen van een optimaal behandelresultaat.

Het RVG-nummer staat op de zijkant van de verpakking van Bricanyl. Het RVG-nummer bestaat uit de letters RVG en een aantal cijfers (bijv. RVG 12345).